GS SUPER-DIN75

GS SUPER-DIN75

แบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER-DIN75 แบบเติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่รถยนต์ GS-SUPERDIN75 แบบเติมน้ำกลั่น

แอมป์ :
75 แอมป์
จำนวนแผ่น/ช่อง :
15 แผ่น
CCA(-180C) :
420
รับประกัน :
1 ปี
ขนาดของ แบตเตอรี :
L 27.8 x W 17.6 x H 18.9 cm.
สำหรับเครื่องยนต์ :
สำหรับรถยนต์ ยุโรป
ราคา แบตเตอรี่:
2,500.00 บาท (ราคานี้รวมหักแบตเตอรี่เก่าด้วยแล้ว)